قبلی

ورزش در ایران، ورزش‌کار یا هوادار؟

بعدی

بازدید مدیران ارشد بازاریابی بانک ملت از پتانسیل‌های گروه dnaunion

اشاره برای نخستین بار در ایران، استاندارد SMETA دریافت کرد

سمیرا نوروزنیا از شرکت ارتباط تصویر اشاره درباره استاندارد SMETA بیان کردن که این شرکت در تلاش است، تمامی اصول استانداردها را به منظور  ارائه خدمات درستِ درون و برون سازمانی رعایت کند. اشاره قبل از دریافت استاندارد تمامی ارکان آن را رعایت کرده و به منظور تکمیل مراحل و ارائه استاندارد به مشتریانش، نسبت به دریافت گواهینامه این استاندارد اقدام و آن را دریافت کرده است.

سمیرا نوروزنیا اضافه کرد: تمامی شرکت‌های بین المللی به منظور همکاری با شرکت‌هایی که  پایبند به اصول هستند درخواست این استاندارد را دارند.

بنابراین شرکت ارتباط تصویر اشاره برای اجرای الزامات این استاندارد در دو بخش “رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در قبال کارکنان” و “رعایت الزامات فنی محل شرکت” اقدامات قابل توجهی را اجرایی کرده است.

شرکت ارتباط تصویر اشاره، تمامی آیین‌نامه‌ها را بازبینی و تأییدیه های لازم مبنی بر منطبق بودن آنها با ممیزی های وزارت کار ایران را دریافت کرده است. البته شرکت قبل از دریافت این استاندارد، تمامی اصول را مطابق با قوانین وزارت کار و امور اجتماعی رعایت و اجرایی کرده بود.

نوروزنیا افزود: نکته جالب توجه این است، گاهی رعایت برخی از آیین‌نامه‌ها برای شرکت‌های ایرانی چالش برانگیز است، اما شرکت ارتباط تصویر اشاره بدون در نظرگرفتن تمامی چالش‌ها و فقط به منظور رعایت حقوق کارکنان خود تابحال تمامی موارد را از جمله: مراحل اصولی استخدام، بهداشت روحی و جسمی کارکنان و … رعایت کرده است. از طرفی تمامی موارد ایمنی ساختمان نیز رعایت و شرکت در این باره تجهیز شده است.

استاندارد SMETA در واقع مهر تاییدی برعملکرد اصولی شرکت ارتباط تصویر اشاره دارد. همچنین استاندارد مورد نظر با نظارت کامل نمایندگی SGS در ایران دریافت شده است