قبلی

داروسازی دکترعبیدی، کمپین کیفیت برای سلامت - اشاره

بعدی

هم اندیشی فعالان اصلی بازاریابی کشور در گردهمایی سالیانه بازاریابی""

برگزاری نخستین نشست مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های پیشرو به میزبانی dnaunion​

نخستین نشست از سلسله‌های نشست‌های دوره‌ای مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های پیشرو  به همت گروه شرکت‌های dnaunion برگزار شد. این نشست‌های کاربردی، تخصصی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. ابوالفضل زمانی مدیر منابع انسانی گروه شرکت‌های dnauinon درباره این نشست‌های دوره‌ای گفت:

 هر روزه در کشورمان کنفرانس‌های تخصصی بسیاری در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. در حوزه منابع انسانی نیز چنین کنفرانس‌هایی بسیارند و ارگان‌های متفاوت نسبت به برگزاری اقدام می‌کنند. وجه مشترک تمامی این کنفرانس‌ها، حضور تعداد زیادی از افراد در سالن و ارائه یک یا چند نفر متخصص برای آنهاست. این شیوه اجرا باعث شده که تعاملی میان افراد برقرار نشود. علاوه بر این، در بسیاری از مواقع فرد ارائه کننده به موضوعی می‌پردازد که چالش اصلی حاضران در کنفرانس نیست. بنابراین؛ گروه شرکتهای dnaunion با در نظرگرفتن این چالش‌ها نسبت به برگزاری  دوره‌  نشست‌هایی تخصصی در حوزه‌ی منابع انسانی با حضور مدیران این بخش در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف اقدام کرده است. این نشسست‌ها با اهداف زیر برگزار می گردند:

 • کاستن از هزینه‌های آزمون و خطا در شرکت‌ها.
 • تبادل و بهبود تجربیات در حوزه مدیریت منابع انسانی.
 • همیاری باهم در حوزه‌های کلان و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌ها.
 • همیاری باهم در حوزه‌های خرد مدیریت منابع انسانی (در صورت لزوم).
 • •  شناخت از چالش‌های موجود در ارکان مدیریت منابع انسانی در صنایع گوناگون با رویکرد ارایه راهکار.
 • برگزاری آموزش‌های کاربردی برای اعضا بر اساس نیازها و چالش‌های موجود.
 • آمادگی برای مواجه با چالش‌های همه‌گیر در حوزه منابع انسانی.
 • تعامل با شرکت‌های پیشرو در مقیاس جهانی.

       همچنین برای رسیدن به این اهداف که در واقع همان ضرورت‌های وجود چنین نشست‌هایی هستند، باید رویکردهایی وجود داشته باشد تا در ادامه      مسیر انحراف از اهداف تعیین شده صورت نپذیرد.

      در این راستا رویکردهای زیر در اولین نشست پیشنهاد و مورد توافق قرار گرفت:

 • محدود بودن اعضا به نحوی که از کیفیت و کاربردی بودن نشست‌ها صیانت شود.
 • تنوع حاضران از صنایع مختلف در نشست‌ها.
 • توجه همزمان به پیشرو بودن شرکت‌ها و صاحب تجربه بودن افراد متقاضی حضور در نشست‌ ‌ها.
 • توجه به استارت آپ‌ها در کنار شرکت‌ها سنتیِ پیشرو.
 • چرخشی بودن میزبانی نشست‌ها.
 • دور بودن از رسمیت بیش از حد و با محوریت چابکی و ارتباطات اثربخش.
 • دوره‌ای بودن نشست‌ها و امکان برگزاری نشست‌های ضروری.
 •  

در واقع در اولین نشست، بیشتر به تعیین اهداف، رویکردها و اقدامات اجرایی لازم پرداخته شد. همچنین در این نشست کمیته اجرایی، میزبان نشست بعدی و تاریخ آن، موضوع نشست بعدی تعیین گردیده و در مورد تقاضاهای دریافت شده برای حضور در نشست‌های بعدی تصمیم گیری شد.

زمانی درباره حاضران در این نشست و دوره‌ ‌های بعدی گفت: شرکت‌هایی که اعلام حضور کرده‌ بودند شامل: ایرانسل، مپنا، پارس پویش فن آور، پایش و نمایش پرهام، پخش عقاب، پارسیان پخش بیژن، هلدینگ نیلپر، گروه مدیران ۲۱، پیک برتر، انرژی کشور، افرانت، سولیکو، زیمنس، کولر ایران، رایتل بودند. لازم به ذکر است، نشست مورد نظر با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. در پایان این نشست موضوع و میزبان دومین نشست مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های پیشرو با نظر اعضا بدین شرح تعیین گردید: بررسی نظام پرداخت، مدل‌ها، تبعات و قوانین مرتبط به میزبانی شرکت بیژن. همچنین در انتها باید بگویم: یقینا منافع چنین نشست‌هایی شامل حال  تمامی اعضا و حوزه مدیریت منابع انسانی کشور خواهد بود.