قبلی

نکوداشت هفتاد سال خدمت دکتر عبیدی در رویدادی بزرگ

بعدی

سوار بر بالن نوروزی با DMN

جانِ من، مراقب گلم باش

رقص باد بهاری در میان گلهای مختلف، طراوتی دل انگیز را در فضای تمامی شرکتهای گروه dnaunion ایجاد کرده بود. گلهای که نوید بهاری تازه را به همراه خود آورده بودند. این گلها علاوه بر خبر آمدن عمو نوروز، پیامی دیگری را نیز به همراه خود داشتند. آنها پیام آور ایده‌ی کمپینی تازه و جذابی بودند که اعضای گروه happyunion برای همه‌ی شرکت‌ها برنامه ریزی کرده بودند. کمپینی که گروه happyunion برای همکارانشان تدارک دیده بودند، ” جون تو و جون گلم” نام داشت. در این کمپین متفاوت، هر فردی با دریافت گلدانی که نام همکاری برروی هک شده بود، مسئولیت تازه‌ایی را تا ۱۵ اردیبهشت سال ۹۶ برعهده می‌گرفت. افراد بعد از دریافت گلها باید از آن تا زمان مقرر مراقب می‌کردند. ایده کمپین، هیجانی عجیب را میان افراد شرکتهای مختلف ایجاد کرده بود. هر فردی به محض دریافت گلدانی به همکارش سفارشات لازم را می‌کرد و می گفت، “جان من، مراقب گلم باش”. بهترین زمان کمپین همین موقع بود، موقعی که افراد به اهمیت و ارزش گل و گیاه پی می بردند و برایشان مهم بود که چه کسی و چگونه قرار است، از گلدانشان محافظت کند. مراقبت از گل‌ها در واقع فرهنگ حمایت و توجه را در بین افراد گروه تقویت خواهد کرد. در این راستا افراد نیز در جهت هماهنگ و نشر بیشتر کمپین تصاویر گلهای که مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اند را با #جونتووجون_گلم در فضای مجازی منتشر می‌کنند. این کمپین به همین جا ختم نمی‌شد و در زمان تعیین شده افراد باید گلدان ها را تحویل گروه happyunion بدهند تا آنها بعد از داوری به بهترین فرد نگهدارده گلدان جایزه مورد نظر را بدهد.