قبلی

emrc پانزده سال، بودنت مبارک

بعدی

دومین سال همکاری Media Sources با شبکه‌های افغانستان

حس خوب کار نیک، dnaunion

اثر یک کار خوب تا مدتها باقی می‌ماند. حال اگر این کار خوب، جمعی و سازمانی انجام شود اثراتش در عملکرد کارکنان نمود پیدا کرده و آنها با انگیزه بهتری به فعالیت می‌پردازند. اعضای گروه شرکتهای dnaunion نیز در مواقع مختلف از کمک به هموطنان‌شان دریغ نکرده و سعی‌شان براین است، از این طریق مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه پیرامون‌شان اجرایی کنند. چندی پیش این گروه کمک‌های مادی و معنوی خود را رهسپار منطقه زلزله دهنده‌ی کرمانشاه کردند. منطقه‌ای که چندی پیش با لرزش آن روح ایران آزرده و رنجید. گروه بعد از حادثه به سرعت عزم خود را جزم و کمک‌های خود را از طریق موسسه نیکوکاری مهربانه به دست هموطنان کرمانشاهی خود رساند. کمک‌هایی که فقط حس خوبی از آنها باقی مانده است. این موسسه چندین کمپین خیرخواهانه در کرمانشاه اجرایی کرده است. کمپین‌های به مانند ۲۰ ستون که هدف آن تهیه ۲۰ سازه‌ی مقاوم در برابر ‌زلزله برای خانواده‌های زنان سرپرست خانواده و معلولین بوده است. علاوه بر این، موسسه برای اسکان زلزله زدگان کانکس‌های را تهیه و به آنها اهدا کرده است. گروه dnaunion در کنار موسسه نقشی را در تهیه هزینه کمپین‌ها و پروژه‌ها ایفا کرده و این نقش بلند مدت تعریف شده و همچنان ادامه خواهد شد. در همین راستا موسسه لوحی جهت قدردانی برای گروه ارسال و در آن از همراهی صمیمانه‌ی اعضای گروه تشکر و برایشان آرزوی سلامتی و بهروزی شده است. همراهی صمیمانه‌ای که در آینده به شکل‌های مختلف نمود پیدا خواهد کرد.