قبلی

Media Sources ، گامی رو به جلو

بعدی

سفیران طلایی کمپین #جونتووجون_گلم

دوچرخه ها رو زین کنید

باز هم یک اتفاق هیجان انگیز در گروه dnaunion افتاده است. اتفاقی که گروه happyunion آن را برنامه ریزی و اجرا کرده است.  اعضای گروه dnaunion در یکی از روزهای تعطیل همگی ساعت نه صبح در پارک جوانمردان گرد هم جمع شدند.  پارکی که اعضای گروه  قرار بود، در آن  یک روز هیجان انگیز را کنار یکدیگر بسازند. روزی که در آن دوچرخه های زین شده در اختیار اعضای گروه قرار  گرفت تا آنها با رکاب زدن خستگی روزهای پرتنش کاری را از تن بیرون کنند. اعضای گروه، همان همکارانی هستند که بعد از طی زمان حالا به دوستان صمیمی تبدیل شده اند. دوستانی که گذراندن یک روز در کنارشان مطمئنا خاطرات جذابی را در ذهن ها هک می‌کند. در این روز هیجان انگیز دوستان صمیمی علاوه بر دوچرخه سواری و طی کردن یک مسیر کنار هم، صبحانه لذیذی را کنار یکدیگر خوردند. صبحانه ای که صمیمت این روز دل انگیز را دوچندان کرده بود.

 هدف از این روز فقط دوچرخه سواری و صرف یک صبحانه کنار همکاران نبود، گروه happyunion قصد دارد با اجرای این برنامه ها اعضای گروه را از قالب کاری خارج کرده و رابطه  دوستانه تری را بین آنها ایجاد کند. رابطه ای که دیگر در آن رتبه بندی سازمانی معنا ندارد و افراد بدون در نظر گرفتن سلسه مراتب کنار یکدیگر قرار می گیرند. این رابطه به درستی در روزی که تور دوچرخه برگزار شد اتفاق افتاد. روزی که گرمای شدید نیز موجب نشد، از لذتش کاسته شود. گرمایی که گاهی شرکت کنندگان را مجبور می کرد به سایه درختان پناه ببرند و کمی خنک شوند. با تمام این توصیفات تجربه این روز برای همه اعضای شرکت کننده جذاب بود. جذابیتی که باعث شد، همگی آنها برای حضور در برنامه بعدی گروه happyunion مشتاق تر شوند.