قبلی

جانِ من، مراقب گلم باش

بعدی

نگاه صفر تا صدی به ری برندینگ بانک سامان

سوار بر بالن نوروزی با DMN

هر فردی، آرزوی بالن سواری و پرواز را برای یکبار هم که شده در ذهنش مرور کرده است. آژانس DMN-A Brand Experience Agency در جشن پایان سال گروه dnaunion این آرزو را برای مخاطبانش برآورده و آنها را سوار بر بالنی کرد و از آنها عکس یادگاری ‌گرفت. عکس‌هایی که بعد از چاپ در اختیار افراد قرار گرفته و وارد گنجینه خاطرات آنها شدند. آژانس DMN-A Brand Experience Agency با اجرای این ایده و ارائه هدیه نوروزی می خواست هدیه متفاوت از جنس تجربه برای مخاطبانش بسازد DMN . در سال ۹۵ به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرد و از یک آژانس با خدمات پایین خط (BTL) به آژانسی تجربی برند تغییر جایگاه داد. این آژانس در جایگاه جدید خدماتی متنوع و جذاب را برای مشتریانش تدارک دیده است. خدماتی که تجارب ملموسی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. تجاربی که بازتاب کوچکی از آنها در هدیه نوروزی این آژانس متبلور شد. افراد در مواجه با بالن نوروزی DMN هدیه ایی را دریافت کردند که مطمئنا نظیر آن را تابحال از کسی و یا شرکتی نگرفته بودند و همین موضوع باعث ماندگاری بیشتر اقدام این آژانس خواهد شد.