قبلی

حرکت بیشتر، زندگی سالم‌تر با رکسونا

بعدی

آژانس فورمایند به خانواده‌ی دی.ان.ای یونیون پیوست

همکاری EMRC و دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در کارگاه توضیح ابزار TGi

اعضای شرکت پژوهش بازار و رسانه‌ امروز (EMRC) در راستای انتقال آخرین دانش بکار رفته در حوزه تحقیقات بازار به دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر رفته و کارگاهی را برای دانشجویان MBA این دانشکده برگزار کردند. اعضای EMRC در کارگاه تشریح ابزار TGI ، به تشریح TGi در ایران و دستاوردهای آن برای صاحبان برند و کسب وکارها پرداختند.

پیشنهاد مطالعه: EMRC؛ ۵۱ درصد نوجوانان و جوانان ایرانی دریکسال گذشته کتاب خریدند

دکتر احسان سلطانی‌فر، مدرس دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در حین این کارگاه خطاب به دانشجویان گفت: یکی از مشکلات موجود در کشورمان عدم دسترسی به داده‌های قابل اتکا در مورد بازار ایران است. داده‌هایی که اگر شرکت‌ها بخواهند، خودشان آنها را تهیه کنند، باید زمان و هزینه‌ بسیاری صرف کنند. داده‌هایی که برای مطالعه بازار ضروری هستند و پژوهشگران و کسب وکارها باید بتوانند با صرف هزینه کمتر به آنها دسترسی داشته باشند.

دستاوردهای کارگاه تشریح ابزار TGI

 دانشجویان پس از کارگاه تشریح ابزار TGi متوجه شدند، در کشورمان پایگاه داده‌ ثانویه‌ قابل اتکایی وجود دارد که با استناد به آن می‌توان مطالعه‌ی عمیقی درباره بازار ایران انجام داد. در کارگاهی که تیم EMRC اجرا کرد، بسیاری از مفاهیمی که دانشجویان به صورت انتزاعی در کتاب‌های درسی‌شان مطالعه می‌کنند، ملموس‌تر شد. در پایان کارگاه تشریح ابزار TGi دانشجویان با تکنیک های عملیاتی کردن مفاهیم تحقیقات بازار آشنا شده و کاربرد بسیاری از مفاهیم مانند بخش بندی بازار، جایگاه‌یابی برندها و … را درک کردند.

 با برگزاری کارگاه‌هایی نظیر کارگاه تشریح ابزار TGi ، ماهیت کلاس‌های درسی تغییر خواهد کرد و فضای خشک تبدیل به فضایی برای حل مسئله خواهد شد.. افراد فعال در صنعت با حضور در کلاس‌های درسی و ارائه تجربیات خود می‌توانند تفکر حل مسئله را در ذهن دانشجویان نهادینه کنند. دانشجویان نیز در مواجهه با این افراد از تجربیات بهره مند شده و قابلیت اجرا کردن مفاهیم را فرا می‌گیرند.

سلطانی‌فر در ادامه افزود: برگزاری کارگاه‌هایی مشابه کارگاه تشریح ابزار TGi برای اساتید نیز مفید است. اگر افرادی از صنعت در کلاس درسی حاضر شوند، اساتید نیز از مفاهیم انتزاعی دور شده و تلاش خواهند کرد که خود را با صنعت و دغدغه‌های موجود در آن هماهنگ کنند. با چنین عملکردی شکاف میان دانشگاه و صنعت رفته رفته باریک تر خواهد شد.

همکاری EMRC با دانشکده مدیریت صنعتی امیرکبیر در کارگاه تشریح ابزار TGi بازخوردهای بسیار خوبی نیز به دنبال داشته است. سلطانی فر درباره بازخورد دانشجویان نسبت به کارگاه برگزار شده گفت: دانشجویان بازخورد خوبی نسبت به کارگاه داشتند. اکثر آنها تقاضا داشتند که از داده‌های EMRC در پروژه‌های تحقیقاتی خود استفاده کنند. امیدوارم در آینده نزدیک EMRC به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تحقیقات بازار کشور، حضور فعال‌تر و پررنگ‌تری در رسانه‌های دانشکده های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت دانشگاه تهران داشته باشد. دانشگاه نیز حتما از حضور این شرکت استقبال و استفاده بهینه خواهد کرد

 بدون تردید استفاده از فضای دانشگاهی و پتانسیل های آن در تحقیقات بازار و آنالیز رفتار مصرف کننده یک تقابل دو سویه باری شرکت تحقیقات بازار و مراکز دانشگاهی کشور است. نمونه اخیر آن کارگاه تشریح ابزار TGi با همکاری دو سویه بین قطب دانشگاهی و EMRC است.