قبلی

برندگان طلایی پروموشن گارنیه

بعدی

کوله پشتی ات را بردار تا با happyunion همراه شوی

پرواز شاهین ها بر فراز آسمان dnaunion

در دومین جشنواره‌ی برترین‌های تبلیغات ایران گروه dnaunion حضور فعالی داشت و عناوین مختلفی را نیز کسب کرد. گروه dnaunion در این جشنواره دو کارگاه آموزشی تحت عناوین ” تبلیغات خلاق توسط جمشید الموتی” و ” کاربرد پژوهش‌های کیفی برای پیش آزمون های تبلیغات” توسط تیم شرکت‌ پژوهش بازار و رسانه امروز(emrc) را اجرایی کرد. دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران در دو سال اخیر به مهم ترین میدان رقابت برای شرکتهای تبلیغاتی داخلی تبدیل شده است. شرکتهای تبلیغاتی سعی‌شان بر این بود که بهترین دستاوردهای خود را جهت قضاوت و داوری و کسب رتبه برای جشنواره امسال ارسال کنند. در این جشنواره، حدود ۲ هزار اثر و آگهی تبلیغاتی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از این تعداد، بالغ بر ۸۰۰ اثر مورد قضاوت قرار گرفتند. همچنین برگزیدگان شاهین طلایی، شاهین نقره ای، شاهین برنزی و دیپلم افتخار پس از ۱۰ روز داوری فشرده به ‌ویژه در سه رشته تبلیغات پخشی، محیطی و چاپی و بخش ویژه توسط ۵۰ داور انتخاب شدند. گروه dnaunion نیز در این جشنواره در بخش‌های مختلفی حاضر و عناوین مهمی را کسب کرد. عناوین کسب شده به گروه dnaunion با ذکر نام شرکت ها به قرار ذیل اهدا شدند:

آژانس تبلیغاتی اشاره

 • شاهین برنزی در بخش ویژه (مسئولیت اجتماعی)، شاخه مسئولیت اجتماعی و فعالیت های زیست محیطی
 • شاهین طلایی در بخش مسابقه، رشته تبلیغات دیداری و شنیداری شاخه آگهی تلویزیونی ( انیمشین و موشن گرافی)
 • شاهین نقره ای در بخش مسابقه، رشته تبلیغات دیداری و شنیداری شاخه آگهی تلویزیونی با رویکرد مسئولیت اجتماعی
 • شاهین نقره ای در بخش مسابقه، رشته تبلیغات محیطی و چاپی شاخه برچسب ها و بسته بندی
 • شاهین طلایی در بخش مسابقه، رشته تبلیغات دیداری و شنیداری شاخه آگهی تلویزیونی با رویکرد مسئولیت اجتماعی
 • شاهین طلایی در بخش اصلی، در رشته تبلیغات چاپی بروشور و کاتالوگ
 • شاهین نقره ای در بخش مسابقه رشته تبلیغات محیطی و چاپی شاخه پوستر
 • دیپلم افتخار در رشته برندینگ
 • دیپلم افتخار در رشته تبلیغات یکپارچه ( کمپین ها)

DMN-A Brand Experience Agency

 • شاهین برنزی، بخش فعالیتهای روابط عمومی در قالب کمپین‌های تبلیغاتی

آژانس تبلیغاتی مگنولیا

 • شاهین طلایی در بخش تبلیغات یکپارچه (کمپین ها)
 • دیپلم افتخار در بخش تبلیغات دیجیتال

شرکت‌ پژوهش بازار و رسانه امروز ( emrc)

 • شاهین طلایی در رشته تحقیقات و مطالعات مرتبط با تبلیغات