خبرنگاران

شما می‏توانید مستقیما با تیم خبری ما در ارتباط باشید و یا از طریق فرم مخصوص درخواست‏های خود را به ما منتقل نمایید.

فرم مخصوص خبرنگاران    گروه dnaunion تضمین می نماید اطلاعات ارسال شده را نزد خود محفوظ نگه داشته و تنها در موارد لزوم با افراد مربوط در میان بگذارد.