کسب و کار نو

چنانچه ایده‏ های نو برای کسب و کارهای مرتبط در حوزه خدمات بازاریابی و ارتباطات بازاریابی دارید، می‏توانید ایده خود را به طور مستقیم به ما ایمیل بزنید و یا این فرم را تکمیل نمایید.

فرم مخصوص کسب و کار نو
    گروه dnaunion تضمین می نماید اطلاعات ارسال شده را نزد خود محفوظ نگه داشته و تنها در موارد لزوم با افراد مربوط در میان بگذارد.