تامین کنندگان

اگر چنانچه به دنبال عرضه کالا یا خدماتی به شرکت‏های گروه dnaunion هستید، می‏توانید با تکمیل فرم مخصوص ما را با خدمات و محصولات خود آشنا نمایید.

فرم مخصوص تامین کنندگان    گروه dnaunion تضمین می نماید اطلاعات ارسال شده را نزد خود محفوظ نگه داشته و تنها در موارد لزوم با افراد مربوط در میان بگذارد.