قبلی

آموزش ارائه های به یاد ماندنی در Presenting Persuasively

بعدی

دوچرخه ها رو زین کنید

Media Sources ، گامی رو به جلو

خرید رسانه به مانند خرید در بورس و یا هر کالای تخصصی دیگری نیاز به مشاوران متخصص دارد. مشاورانی که حضورشان مطمئنا مانع به هدر رفتن بودجه تبلیغاتی هر برندی خواهد شد. Media Sources یکی از شرکت های فعال و تخصصی در حوزه مشاوره خرید رسانه است. این شرکت سالهاست در صنعت تبلیغات ایران فعالیت و به مشتریان خدمت رسانی می‌کند. Media Sources چندی ست، دفتر مستقلی را راه اندازی و در حال گسترش فعالیت های خود است.

مهدی هاتفی مدیر شعبه ایران شرکت Media Sources درباره راه اندازی دفتر مستقل گفت: در گروه dnaunion قبل از اینکه شرکت ها مرحله بیزینس یونیت ( business unit ) را طی و مستقل شوند، معمولا از لحاظ مکانی در شرکتهای اصلی مستقر و از امکانات واحدهای اداری و مالی آنها استفاده می‌کنند. این روند حرکتی به خاطر صرفه جویی اتفاق افتاده و برای شرکتها قبل از رسیدن به مرحله بلوغ آورده ی خوبی دارد. شرکتها بعد از مرحله بلوغ دفاتر مستقلی را راه اندازی و نیروهای خود را گسترش می‌دهند. این شیوه عملکرد به منظور استاندارد سازی شرکت ها در جهت فعالیت برای یک هولدینگ بزرگ است. شرکت Media Sources نیز چندی ست این مرحله را طی و دفتر مستقلی را راه اندازی کرده است. روند حرکتی شرکت Media Sources براساس استراتژی ها و استانداردهای ساختاری dnaunion اتفاق افتاده است. Media Sources بعد از این فرآیند چشم انداز کاری خود را وسعت بخشیده و بازارهای وسیع تری را در نظر خواهد گرفت. البته گسترش فعالیت قبلا نیز مهیا بود اما بعد از طی این مرحله با استانداردهای گروه انجام خواهد شد. شرکت Media Sources با پشتوانه قوی در حوزه مشاوره خرید رسانه وارد مرحله جدیدی از کارش شده است. این پشتوانه قوی به این شرکت قدرت دو چندان برای ادامه مسیر خواهد داد.