قبلی

تجربه‌ی سفری هیجان انگیز به کارخانه دلپذیر

بعدی

بررسی بهترین راهکارهای ارائه ایده توسط MAPSو dnaunion

ourunion پنجره ای رو به دریای dnaunion

تازه واردان به سازمان همیشه با چالش آشنایی با بخش های مختلف روبرو هستند. ذهن آنها مملو از سئوالات مختلفی ست که نیاز به پاسخ دارند. اما کسی در سازمان فرصت توضیح بیش از حد را ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که آنها خودشان به مرور با بخش بخش محل جدید کارشان آشنا شوند. آشنا شدی ناخوشایند که مدتی طول می‌کشد.  گروه شرکتهای dnaunion با در نظر گرفتن این چالش مهم؛  برنامه ی جذابی را برای تازه واردان تدارک دیده اند. آنها از کسانی که حداقل سه ماه در سازمان  حضور داشته و حال وقت آن رسیده که با گروه، آشنایی بیشتری داشته باشند به برنامه ourunion  دعوت می‌کنند. ourunion برنامه‌ای ست  که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. بخش هایی که در هر کدام از آنها برای حاضران، پنجره ی از سازمان باز و زاویه جدیدی از عملکرد گروه رونمایی می‌کند.
 نکته مهم برنامه، حضور مدیرعامل گروه شرکتهای dnaunion؛ ناصرپاشاپور نیکو میان تازه واردان است. حضوری که باعث دلگرمی آنها می‌شود. ایشان از تاریخچه گروه و اتفاقاتی که تابحال از سرگذرانده به حاضران می‌گوید و آنها را با اهداف آینده و نقشی که قرار است، بازی کنند، آشنا می‌کند. آشناییتی خاطره انگیز که تا مدتها در ذهن تازه واردان باقی خواهد ماند. در ادامه از ارزش های سازمان و فعالیت های اجتماعی که تابحال انجام شده به حاضران گفته و در انتها از آنها خواسته می‌شود؛ تصوری که تا به حال نسبت به dnaunion پیدا کرده اند را برروی کاغذ بیاوردند. اینجا لحظه‌ی طلای برنامه است. حاضران دست به کار شده و هر کس تصور ذهنی خود را به شکل های مختلف به مانند شعر، عبارت و یا تصویر برروی کاغذ می آورد. تصور ذهنی افراد کاملا؛ خبر  از حس خوبی که آنها از برنامه پیدا کرده اند، می‌دهد. حسی که به آنها انرژی مضافی را برای ادامه همکاری و حضور در گروه شرکتهای dnaunion خواهد داد.