آینده نگری در ODT

یکشنبه ٣ بهمن ١٣٩۵ شرکت کنندگان، برنامه ODT را با یک سئوال درباره آینده‌ شان شروع کردند. سئوالی که انگار تا به حال جدی به آن فکر نکرده بودند اما یک تلنگر آنها را به ١٠ سال آینده برد. برنامهی جدیدی از ODT توسط گروه dnaunion برگزار شد. این برنامه با هدف نزدیکی و از بین بردن فاصله بین صنعت و دانشگاه و در راستای مسئولیت اجتماعی گروه dnaunion اجرا میشود. علاقه مندان به فعالیت حرفه ای در حیطه بازاریابی از جمله شرکت کنندگان در این برنامه بودند. ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل گروه dnaunion ، ابتدای دوره از حاضران خواست که در ٢٠ ثانیه به صورت متفاوتی که در یادها بماند به معرفی خود بپردازند. این شیوه شروع، باعث ایجاد تکاپو در بین شرکت کنندگان و مشارکت آن‌ها در حین برگزاری دوره شده و به آنها این امکان را داد که تعامل بیشتری داشته باشند. در این دوره هر کدام از حاضران بیلبوردی را با موضوعی آزاد طراحی کردند که در این برنامه نمایش داده شد. فردی که بیلبورد را طراحی کرده بود، باید به گفتگوهای دیگران گوش فرا می داد . چنین عملکردی به حضور و درگیر شدن بیشتر حاضران کمک بسزایی کرد. حاضران در ادامه، به صورت بسیار مختصری در جریان تاریخچه این گروه قرار گرفتند، تاریخچه ای که در آن نشان می داد چگونه سعی، استمرار و دوراندیشی می تواند یک ایده را تبدیل به کسب و کاری جهانی نماید. در این دوره، شرکتهای مگنولیا و emrcاز گروه dnaunion حاضر و ارائه هایی درباره تجربیات و مورد کاوی پروژه های این حیطه داشتند. بعد از این مرحله، حاضران از شرکتهای مختلف گروه dnaunion بازدید و از نزدیک فضای کاری که شاید خودشان در آینده در آن حاضر باشند را مشاهده کردند. این دوره تجربه جالبی را طبق گفته شرکت کنندگان در آن برایشان رقم زده است. برخی از آنها دورهی ODT را نقطه عطفی در زندگیشان دانسته و برخی دیگر آن را هیجان انگیز، جذاب و کاربردی قلمداد کردند. با تمام این توصیفات، ششمین دوره‌ ODT مدرسه آو در سال جاری برگزار شد.