پیام مدیرعامل

ناصر پاشاپورنیکو

اگر توسعه کشورها در گذشته به دست سربازان و از طریق جمع آوری خراج صورت می پذیرفت، امروزه این مهم به دست برندها و از طریق کسب سهم بازار اتفاق می افتد.
امروزه ما سربازان زیادی را از کشورهای اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی در کوچه، بازار و خانه های خود می بینیم، که این امر به خودی خود اشکالی ندارد به شرط آنکه سهم بازار کسب شده توسط سرباز-برندهای ایرانی بیش از سهم بازار واگذار شده به برندهای خارجی در ایران باشد که این معنای تعامل در نظام اقتصاد جهانی است.

شروع داستان dnaunion زمانی است که بنیانگذاران و مدیران ارشد به این باور رسیدند که مارکتینگ، تبلیغات و تحقیقات بازاریابی می تواند نقش کلیدی را در این کارزار ایفا نماید.
دستیابی به این جایگاه که مارکتینگ بتواند نقش کلیدی در گشودن بازارهای جهانی برای برندهای ایرانی ایفا کند، هدف بزرگی است، هدفی همانند دستیابی به سیمرغ در داستانهای اساطیری ایران
dnaunion می کوشد تا بتواند بازیگر اصلی داستان سیمرغ برندهای ایرانی باشد.
dnaunion با سرمایه گذاری بر روی سرمایه انسانی مستعد، با انگیزه و اخلاق مدار می کوشد تا موجب توسعه و اثربخشی بیشتر صنعت مارکتینگ گردد و این کار را از طریق ایجاد و ارتقا سطح خدمات مورد نیاز برندهای ایرانی در شرکتهای خود و یا تاسیس شرکتهای جدید عملی می سازد.
جامه عمل پوشاندن به رویاها آن چیزی است که ما را عضوی از خانواده dnaunion می نماید.

ناصر پاشاپورنیکو – مدیرعامل

dnaunion در یک نگاه

ماموریت dnaunion توسعه کمی و کیفی صنعت بازاریابی بر اساس الگوهای بین‌المللی است. این ماموریت، باور مشترکی است که شرکت‌های گروه را علیرغم گوناگونی زمینه فعالیتشان، بصورت منسجم کنار یکدیگر قرار داده است.

خدمات شرکت‌های گروه شامل تبلیغات کلاسیک و دیجیتال، روابط عمومی، فعالیت‌های بازارسازی در نقطه فروش (BTL)، تحقیقات بازاریابی، پایش فعالیت‌های بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده و سایر حوزه‌های مربوط به خدمات بازاریابی است.

گروه dnaunion مجموعه‌‌ایی از شرکت‌ها با dna کاری مشترک و با رویکردی بین‌المللی است که «خدمات یکپارچه‌ بازاریابی» ارائه می‌دهد و هدفش ایجاد مزیت‌های رقابتی در فضای کسب و کار ایران است.

dnaunion به عنوان سهامدار اصلی، مدیریت استراتژیک هر یک از شرکت‌ها، سیاستگذاری مسیر رشد، ارزیابی و حفظ استانداردهای کیفی آنان را بر عهده دارد. این گروه، همواره سبد خدمات خود را از طریق جذب یا راه اندازی کسب و کارهای جدید توسعه می‌دهد. این مهم از طریق شناخت نیاز مشتریان و فرصت‌های جدید این حوزه و با اتکاء به استعدادهای موجود، میسر می‌شود.

توسعه پایدار

dnaunion توسعه‌ایی را مطلوب می‌داند که برای سال‌های متمادی، پایدار بماند و همچون بناهای ماندگار، باثبات باشد و باعث افتخار.

ما باور داریم که توسعه‌ی پایدار در کسب و کار بر سه پایه استوار است:

 • ثبات در رابطه با همکاران
 • ثبات در رابطه با مشتریان
 • ثبات در رابطه با صنعت و محیط

در این بخش به تفصیل، به هر یک از موارد فوق می پردازیم و آن‌ها را با نگاهی به باورها، ارزش‌ها، روش‌های مدیریتی و مسئولیت‌های اجتماعی بررسی می‌کنیم.

ثبات در رابطه با همکاران

همکاران ما مهمترین عامل موفقیت در کسب و کارمان هستند و انجام کــــار تیـــمی، یکی از سه ارزش کلیدی ماست. ما باور داریم، تیم خوب با حضور افراد خوب شکل می‌گیرد.

همگی ما اعضای تیم dnaunion هستیم و برای موفقیت آن باید در ارتباط متقابل با یکدیگر، ثبات داشته باشیم.

به منظور ایجاد رابطه‌ی باثبات با همکاران، موارد زیر را در نظر میگیریم:

 • استعدادها اساس کسب و کار در صنعت بازاریابی هستند. پس تلاش می‌کنیم تا با ایجاد زمینه‌های کشف و پرورش آنها و آموزش‌های مرتبط، بهترین محیط را برای شکوفایی استعدادهای صنعت بازاریابی و همکاری با آنان فراهم کنیم.
 • اشتیاق و استعداد هر فرد، مبنای شکوفایی و نتیجه‌اش بهره‌مندی فرد و سازمان است. بر این اساس می‌کوشیم اشتیاق پیشرفت را در همکارانمان حفظ کنیم و محیط کاری پویایی داشته باشیم.
 • از آنجا که ارتقاء جایگاه شغلی همکاران امری مهم است، به اجرایی شدن برنامه‌ی توسعه فردی (PDP) نظارت دقیق می‌کنیم و اهمیت می‌دهیم.
 • همه ما در dnaunion همسفرانی هستیم که مهمترین ساعات و سال‌ها را در کنار هم زندگی می‌کنیم و با پشتیبانی حرفه‌ایی و عاطفی و ایجاد هم افزایی (Synergy) در جهت اهداف جمعی خود، گام بر میداریم.

ثبات در رابطه با مشتریان

مشتریان دلیل وجودی هر کسب و کاری هستند و توسعه‌ی رابطه پایدار با مشتریان نیازمند ثبات است.

براین اساس، برقراری رابطه‌ی دیرپا و با ثبات، یکی دیگر از ارزش‌های کلیدی مشترک در شرکت‌های dnaunion است که ارائه‌ی خدمات توسعه یافته و حرفه‌ای را برای مشتریان امکانپذیر می‌کند. باور داریم برای ایجاد رابطه‌ی با ثبات با مشتریان باید:

 • در انجام مسئولیتی که پذیرفته‌ایم، تــــــوانا باشیم و در ارتقاء دانش و مهارت خود بکوشیم.
 • در dnaunion الگوی رابطه با ثبات با مشتریان بر اساس مفهوم بــرنده – بــرنده – بــرنده استوار می باشد. که در این مفهوم علاوه بر دیده شدن نفع مشتریان و شرکتهای گروه، نتیجه انجام کار نیز درخشان خواهد بود.
 • در برابر هر نتیجه‌ایی که از اقدامات ما به دست می‌آید، پاسخــــگو باشیم.
 • نیاز مشتریان را، با ایجاد تنــــوع در خدمات، پاسخ دهیم.

ثبات در رابطه با صنعت و محیط

ما در dnaunion پیشــرو بــــودن را یکی دیگر از سه ارزش کلیدی خود قرار داده‌ایم و برای ایجاد محیطی پویا در صنعت بازاریابی، اقدامات زیر را انجام می‌دهیم:

ثبات در محیط صنعت، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار در هر کسب و کار فراهم میکند.

 • صنعت بازاریابی در سطح بین‌‌المللی سرشار از تحول و اتفاقات جدید است، ما با استفاده و معرفی دانش روزآمد و ابزارهای نوین، به تحول صنعت بازاریابی کمک می‌کنیم.
 • تنوع افراد، تا جایی که به ارزش‌های مشترک پایبند باشند، نه تنها مانعی برای همکاری و کسب موفقیت نیست، بلکه فرصتی استثنایی است. ما با احترام به تنوع دیدگاه‌ها و توانایی‌ها از این فرصت برای خلق ایده‌های نو استفاده می‌کنیم.
 • در دنیای مدرن امروز، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و وظایفی که در برابر محیط خود داریم، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد. در این راستا، سعی داریم فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) خود را به صورت هدفمند به انجام رسانیم.

ارزش ها

ارزش های گروه dnaunion بر اساس باور مشترک بنیان‌گذاران آن و اشتیاقشان برای به‌کارگیری این ارزش‌ها در کسب و کار، شکل گرفته است.

معتقدیم که پیروی از ارزش‌های کلیدی مشترک شرکت‌های گروه، ما را در رسیدن به اهدافمان و ایجاد محیط کاری سازنده یاری خواهد کرد.

پیشرو بودن

 • نوآوری: خلق راه حل های نو/ تازه و قابل اجرا
 • کیفیت: ارزیابی مثبت حرفه ای های صنعت نسبت به راه حل های تازه ما
 • ارزش افزوده: ارزیابی مثبت مشتریان/ بازار از کارآمدی و اثر بخشی راه حل های ما
 • رشد: رشد و توسعه کمی و کیفی سازمان، خدمات و سهم بازار

انجام کار تیمی

 • انسان: ما انسانها را محترم، قابل اعتماد ، مسئول، خود کنترل و هدفمند می دانیم
 • برهم افزایی: برآیند یک گروه بیشتر از مجموع اعضا آن است.
 • پشتیبانی: حمایت حرفه ای اعضای تیم از جنبه های عملی، عاطفی و فکری به منظور پیشبرد اهداف تیمی
 • جانشین پروری: پرورش فردی شایسته در انجام امور

داشتن رابطه دیرپا

 • قابل اعتماد: ما در روابط حرفه ای خود مسئولیت پذیر، با ثبات و صادق هستیم.
 • پاسخگو: ما خود را موظف به پاسخگو بودن نسبت به مشتریان، سهامداران، کارکنان، صنعت و جامعه می دانیم.
 • برنده-برنده: ما به منافع طرفین به یک نسبت اهمیت می دهیم.
 • توانا: ما در ارتقا دانش، مهارت و تجربه حرفه ای کوشا هستیم

تاریخچه

 • ۱۳۷۰

  • شروع فعالیت در قالب یک دفتر کوچک با تولید هدایای تبلیغاتی برای یک شرکت بین‌المللی

 • ۱۳۷۲

  • توسعه فعالیت با افزودن خدمات طراحی گرافیک

 • ۱۳۷۶

  • تبدیل دفتر به شرکت، تحت نام اشاره و ورود به عرصه‌ی تبلیغات حرفه‌ای و خلاق

 • ۱۳۷۸

  • ساخت اولین آگهی تلویزیونی و شکل‌گیری واحد رسانه

  • ثبت رکورد متراژ در طراحی و اجرای غرفه‌های نمایشگاهی

  • انعقاد قرارداد همکاری با یک شرکت تبلیغاتی بین‌المللی

 • ۱۳۸۰

  • انعقاد قراردادهای همکاری طولانی مدت با مشتریان بزرگ داخلی و خارجی

  • تاسیس واحد تحقیقات بازار

 • ۱۳۸۲

  • تبدیل واحد تحقیقات بازار به شرکت تحقیقات بازاریابی و رسانه emrc

 • ۱۳۸۳

  • انعقاد قرارداد مستقیم با مشتریان بزرگ بین‌المللی

 • ۱۳۸۵

  • تشکیل هسته اولیه شرکت ماگنولیا با هدف ارائه خدمات تبلیغاتی اختصاصی به یک شرکت چند ملیتی

 • ۱۳۸۷

  • ثبت شرکت ماگنولیا به‌عنوان یک آژانس تبلیغاتی تمام خدمت

 • ۱۳۸۹

 • ۱۳۹۰

  • تاسیس مدرسه‌ی بازاریابی آو و تاسیس ستاد گروه به نام dnaunion

 • ۱۳۹۱

 • ۱۳۹۴

 • ۱۳۹۶

 • ۱۳۹۷

 • ۱۳۹۸