dnaunion در یک نگاه

ماموریت dnaunion توسعه کمی و کیفی صنعت بازاریابی بر اساس الگوهای بین‌المللی است. این ماموریت، باور مشترکی است که شرکت‌های گروه را علیرغم گوناگونی زمینه فعالیتشان، بصورت منسجم کنار یکدیگر قرار داده است.

خدمات شرکت‌های گروه شامل تبلیغات کلاسیک و دیجیتال، روابط عمومی، فعالیت‌های بازارسازی در نقطه فروش (BTL)، تحقیقات بازاریابی، پایش فعالیت‌های بازاریابی و رفتار مصرف‌کننده و سایر حوزه‌های مربوط به خدمات بازاریابی است.

گروه dnaunion مجموعه‌‌ایی از شرکت‌ها با dna کاری مشترک و با رویکردی بین‌المللی است که «خدمات یکپارچه‌ بازاریابی» ارائه می‌دهد و هدفش ایجاد مزیت‌های رقابتی در فضای کسب و کار ایران است.

dnaunion به عنوان سهامدار اصلی، مدیریت استراتژیک هر یک از شرکت‌ها، سیاستگذاری مسیر رشد، ارزیابی و حفظ استانداردهای کیفی آنان را بر عهده دارد. این گروه، همواره سبد خدمات خود را از طریق جذب یا راه اندازی کسب و کارهای جدید توسعه می‌دهد. این مهم از طریق شناخت نیاز مشتریان و فرصت‌های جدید این حوزه و با اتکاء به استعدادهای موجود، میسر می‌شود.