قبلی

ourunion پنجره ای رو به دریای dnaunion

بعدی

داروسازی دکترعبیدی، کمپین پیام‌های سلامتی - اشاره

بررسی بهترین راهکارهای ارائه ایده توسط MAPSو dnaunion

بارها پیش آمده ایده‌های خوبی توسط سرمایه گذران کنار گذاشته شده اند. ایده‌هایی که در صندوقچه‌ی ذهن مطرح کنندگانشان باقی مانده و مدفون شده اند. اما چرا چنین ایده هایی از نظر سرمایه گذران دور مانده اند. چرایی که بخش بزرگی از آن به نحوه ارائه ایده توسط افراد باز می‌گردد. این موضوع اهمیت زیادی دارد. اهمیتی که در راستای دوره‌ی MBA  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران  که در آن اساتید و اعضای هیات علمی حضور داشتند، حس شده و منجر به برگزاری جلسه ای با هدف “بررسی مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه گذاران” شده است. این جلسه کاربردی به مدیریت ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل گروه dnaunion  و فریدون کورنگی مدیر عامل مجتمع پارس سامانه‌های دانش‌پویا‌ (MAPS) برگزار شد. 

جلسه ” بررسی مراحل و نحوه چگونگی ارائه ایده به سرمایه گذاران”  برای حاضرانی از دوره MBA برگزار شد که ایده کسب وکار داشتند اما برای ارائه آن با چالش های مختلفی مواجه بودند. در این میان برخی از این افراد از ارائه ایده و سرقت آن توسط فرد دیگری واهمه داشتند. در این جلسه کابردی  مباحث مختلفی به مانند: یک: چگونگی شیوه ارائه ایده توسط افراد. دو: زوایایی که سرمایه گذاران ایده ها را  از آن جهت مورد بررسی قرار می‌دهند.. سه: افراد چگونه می توانند، رویاهای خود را  تبدیل به رویای سرمایه گذران کنند. چهار: چگونه افراد، نگاهی بلند مدت به سرمایه گذران داشته و فقط به آنها نگاه مادی نداشته باشند. پنج: چگونه افراد سرمایه گذران را انتخاب و فقط به کسانی که کمک مادی می‌کنند، بسنده نکنند. (گاهی انتخاب سرمایه گذار بد باعث انحراف و از بین رفتن ایده می شود)  شش: چه اطلاعات مالی را باید حین ارائه ایده به سرمایه گذاران داد. هفت: زمان بندی ارائه ایده به سرمایه گذاران باید چگونه باشد. هشت: چگونه می‌توان ایده هایی که قبلا اجرا شده را به شکل متفاوتی ارائه کرد و چه نکاتی را برای شفافیت ایده باید در نظر گرفت.
در این جلسه به افراد گفته شد که گاهی باید قدرت متقاعد کردن سرمایه گذاران را در سی ثانیه  داشته باشند. همچنین به منظور عملیاتی کردن محتوای ارائه شده در جلسه، از حاضران صاحب ایده درخواست شد آن را ارائه کنند. این افراد در یک دقیقه ایده خود را ارائه و از دیگران خواسته شد نسبت به آن قضاوت کنند. بعد از ارائه ایده توسط این افراد، حاضران نسبت به گنگی در فهم ایده چالش هایی را مطرح کردند. چالش هایی که در پی حل آن نکاتی توسط پاشاپور و کورنگی؛ مدیران جلسه مطرح شد. علاوه بر این موارد؛ استقبال از این جلسه به شکلی بود که حاضران درخواست برگزاری ورکشاپی را با همین موضوع مطرح کردند. لازم به ذکر است، در این جلسه‌ی کاربردی درباره نحوه عملکرد گروه شرکتهای dnaunion و MAPS  نیز توضیحاتی به حاضران داده شد.