قبلی

جشنی برای امروز و امروزی ها

بعدی

ourunion برنامه ای برای همبستگی و آشنایی بیشتر

در روش های حل مساله همزبان شدیم

در دنیای رو به پیشرفت امروز چگونگی رویارویی با مسایل مختلف از جمله مهمترین چالش های روبروی هر مدیری است. طرز صحیح تعریف مساله و همچنین به کارگیری روش های کاربردی در راستای استاندارهای جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. گروه dnaunion جلساتی مدون به صورت هر دو هفته یک بار برای مدیران خود تحت عنوان NBD برگزار می کند، در این جلسات سعی می شود تا به مسایل گروه در قالب کلی نگاه شده و برای هر موضوع کلان کارگروهی متناسب به صورت سالیانه تشکیل و به بررسی راه حل های موجود بپردازند.

پس از تکمیل کارگروه های مربوطه همچون بازاریابی، کسب و کارهای نو، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ارتقا راه حل ها و سیستم ها و روش ها، به این باور رسیدیم تا باید در روش حل مسایل به یک همزبانی رسیده و سعی نماییم تا با شیوه هایی استاندارد با مسایل کارگروه ها روبرو شویم.

از این رو دوره ای، تحت عنوان روش های حل مساله در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برای اعضای گروه NBD با همکاری مدرسه ای معتبر و بین المللی از آلمان، تشکیل شد. در این دوره که با تاکید بر روش Fishbone صورت پذیرفت، شرکت کنندگان پس از آشنایی با این روش به صورت کارگاهی نیز سعی کردند تا چند مساله واقعی پیش رو گروه را با این متد پیش برده و تا آنجا که امکان دارد، به حل آن بپردازند.

در گروه dnaunion به کارگیری روش های استاندارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ایجاد زبان مشترک و کاربردی در موارد مختلف، نقش بسزایی، در پیشبرد مسایل ایفا می نماید.