قبلی

آشنایی با مفاهیم پایش خرده فروشان در راه است

بعدی

جشنی برای امروز و امروزی ها

دوره مدیریت تغییر و چگونگی داشتن تیم های کارا در مدرسه آو

سازمان ها در هنگام تغییر عمدتا با مشکل های متعددی روبرو می شوند. با انگیزه ماندن نیروهای انسانی در زمان تغییر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مطلب که نیروهای انسانی بدانند در زمان تغییر در یک سازمان باید با چه چالشهایی روبرو شوند و چگونه برای برخورد صحیح با آن ها آمادگی داشته باشند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوع کار تیمی و در کنار هم قرار گرفتن صحیح تیم ها نیز با توجه به چیدمان های استاندارد جهانی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ضرورت این مطالب مدرسه بازاریابی آو را بر آن داشت تا به برگزاری دوره ای با این محتوا برای نیروهای انسانی شرکت های گروه خود بیاندیدشد.

در این دوره آموزشی که به مدت ۸ ساعت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵با همکاری مدرسه خلاقیت و رهبری برلین برگزار شد، سعی بر آن گردید تا افرادی که در انجام کارهای تیمی بسیار دخیل هستند و در اکثر موارد افراد تاثیر گذاری در چیدن تیم ها می باشند، حضور داشته باشند.

مدرسه آو همواره تلاش دارد تا با برگزاری دوره های کاربردی به بالاتر بردن سطح توانایی افراد کمک کرده و شدیدا بر این باور است که هنگامی که افراد پس از هر دوره بگویند من می توانم از فردا این کار را انجام دهم و یا در انجام کارهایم رویکرد جدید و تاثیرگذاری داشته باشم، به بخش زیادی از اهداف خود نایل شده است.

از جمله نظرات شرکت کنندگان می توان به موارد زیر اشاره داشت:

الناز عیوقی – مدیر رسانه شرکت اشاره

برای داشتن کار های تیمی و تشکیل تیم برای پروژه های مختلف و نحوه برخورد با اعضای تیم بسیار دوره مؤثری بود، همچنین کمک می کند تا بتوان بدون جبهه گیری شخصی با موانع و تغییرات مغایر با سلیقه افراد روبرو شد و آنها را به سمت درستی هدایت کرد.

یکی دیگر از مباحث، وفق دادن خود با شرایط سخت و پیچیده می باشد که در آن بتوان اعضای تیم را مدیریت کرد و احساسات و خواسته های افراد را هم در نظر گرفت.

بابک کاظمی – مدیر واحد برند اشاره

برای اینجانب بعنوان کسی که سالهاست در شرکت های مختلف مسئولیت راهبری تیم ها را بر عهده دارم، نوع نگاه ارائه شده به تبدیل و تغییرات تیم ها جذاب بود

مینا عابدی – مسول پروژه واحد رسانه مگنولیا

با درک این مطلب که تغییرات سازمانی از یک روند منطقی پیروی می کند ، خودم را با تغییرات سازمانی وفق داده و در این تغییرات نقش داشته باشم. همچنین روند این تغییرات را به صورت شفاف برای همکارانم شرح دهم و به آن ها کمک کنم.

رامینا نقیون- مدیر خلاقیت مگنولیا

بعد از اتمام این دوره من می توانم کارهای زیر را انجام دهم:

  • مدیریت کردن احساسات خودم در زمان تغییرات در سازمان
  • بر قراری ارتباط درست با مدیرم و اعضای تیمی که در آن مشغول به فعالیت هستم.
  • همسو شدن با تیم در راستای رسیدن به یک هدف مشترک با در نظر گرفتن منافع خود و سازمانی که در آن مشغول به فعالیت هستم.