زرسیماآرا، کمپین فروش و قرعه کشی محصولات گارنیه – DMN