پنج برند بر سکوی تبلیغات تلویزیونی

پنج برند گاج، گرجی، دلپذیر، عالیس و چین چین با مجموع ۱۶,۷۷۵ تعداد پخش آگهی،  ۳۲% سهم از تعداد، ۲۴% سهم از زمان و ۲۳% سهم از ارزش تعرفه ای بالاترین رتبه را در تبلیغات تلویزیونی مهر ماه  به خود اختصاص داده‌اند. طبق اطلاعات ارائه شده توسط شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) تبلیغات تلویزیونی در مهر ماه ۹۸ با مجموع  ۵۲,۵۸۶ آگهی در شبکه‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، خبر، آی‌فیلم و نمایش انجام شده است. در ادامه؛ گزارش ارائه شده توسط   emrcکه به بررسی روند حرکتی برندها در تبلیغات تلویزیونی مهرماه ۹۸ پرداخته را می‌خوانید.

گرجی دومین برند پر تبلیغ گروه محصولی شیرینی و تنقلات در تلویزیون

قند خون تبلیغات تلویزیونی رو به افزایش است و این روزها برندهای بیشتری از حوزه محصولی شیرینی و تنفلات گرایش به تبلیغات تلویزیونی دارند. طبق گزارش ارائه شده توسط emrc بیشترین سهم از تبلیغات در مهرماه ۹۸ مربوط به گروه محصولی شیرینی و تنقلات با ۱۸% سهم از تعداد آگهی‌ها و ۱۷% سهم از شانس دیده شدن تبلیغات (احتمال دیده شدن تبلیغات تلویزیونی با در نظر گرفتن تعداد دفعات در معرض قرار گرفتن توسط مخاطبان) بوده است. در این میان بیسکوییت، ۷۴% از تبلیغات این گروه را به خود اختصاص داده است و گرجی دومین برند پر تبلیغ، با بیش از نیمی از تبلیغات بیسکوییت، در این گروه محصولی قرار گرفته است.

هولدینگ آروین ملل زرین (گرجی، چین چین و..) مشوق ورود برندهای دیگر به تبلیغات تلویزیونی

چندوقتی است که تبلیغات تلویزیونی محصولات هولدینگ آروین ملل زرین با برندهای گرجی، چین چین و … نظر مخاطبان را جلب کرده است. در میان برندهای این هولدینگ گرجی با تمرکز بر روی محصول بیسکوییت و پخش نیمی از تبلیغات این محصول، ۳۵% سهم از ارزش تعرفه‌ای را داشته و موفق به کسب ۳۷% شانس دیده شدن تبلیغات شده است. حضور پر رنگ تبلیغاتی گرجی از ابتدای سال ۹۸، منجر به تشویق ورود تبلیغات سایر برندها از جمله بیسکوییت نیکا و مادر و قرار گرفتن این دو در کنار برند گرجی شده است.

چین چین برند دیگر این هولدینگ تنها بر تبلبغات رب گوجه فرنگی خود تمرکز داشته و با سهم ۷۵% ارزش تعرفه‌ای موفق به کسب ۶۸% سهم از شانس دیده شدن تبلیغات شده است، دلپذیر تنها رقیب این برند در مهر ماه ۹۸ بوده است.

گاج پر تبلیغ ترین برند مهر ماه، در گروه محصولی خدمات و محصولات آموزشی

گروه محصولی خدمات و محصولات آموزشی ۱۰%  سهم از تعداد تبلیغات مهر ماه را از آن خود کرده اند این گروه محصولی در سال ۹۸ در ماه‌های شهریور و مهر بیشترین تبلیغات را داشته و در حالی‌که گاج سهم بالایی از پخش را از آن خود کرده است، سایر برندها رقابت نزدیکی با هم دارند.گاج با سهم ۷۷%  ارزش تعرفه‌ای و ۷۸% سهم از تعداد تبلیغات، موفق به کسب ۷۴% سهم از شانس دیده شدن مهر ماه در محصولات آموزشی در میان برندهای مختلف شده است.

بیشترین تمرکز گاج (۹۶% از تعداد تبلیغات) بر روی محصولات آموزشی خود بوده و ۹۴% سهم از شانس دیده شدن تبلیغات این برند را به خود اختصاص داده است.

عالیس یکه تازه تبلیغ دوغ

در مهرماه امسال هر کدام از برندها دسته محصولی مختلفی را هدف قرار داده‌اند.  برندهای گاج، گرجی و چین چین به ترتیب برای محصولات و خدمات آموزشی، بیسکوییت و ویفر و رب گوجه فرنگی تبلیغ کرده‌اند و محصولات اصلی تبلیغ شده برای برندهای عالیس و دلپذیر به ترتیب دوغ و سس بوده است. گاج ۷۸% از تبلیغات خدمات و محصولات آموزشی، گرجی ۵۱% از تبلیغات بیسکوییت و ویفر، چین چین ۷۷% از تبلیغات رب گوجه‌فرنگی، عالیس ۱۰۰% از تبلیغات دوغ و دلپذیر ۹۹% از تبلیغات سس را به خود اختصاص داده اند.

طبق گزارش ارائه شده؛ در گروه محصولات ذکر شده فعالیت رقبا در کنار حضور پررنگ برندهای نامبرده دیده می شود. در این میان عالیس در تبلیغات دوغ یکه تاز بوده و هیچ برند دیگری برای این محصول تبلیغ نداشته است. دوغ عالیس، دربرگیرنده ۸۵% از تعداد تبلیغات و ۷۳% ارزش تعرفه‌ای این برند، موفق به کسب ۷۴% سهم از شانس دیده شدن تبلیغات این برند شده است.

تبلیغات متفاوت دلپذیر؛ تازه وارد تبلیغات تلویزیونی

این روزها مخاطبان شاهد تبلیغات متفاوت برند دلپذیر هستند. دلپذیر با ۹۹% از آگهی‌های سس، تنها رژین را با ۱% از تعداد آگهی‌ها به عنوان رقیب خود در مهر ماه داشته است. به دست گرفتن فضای تبلیغاتی محصول سس توسط دلپذیر در سال ۹۸ به دلیل حضور ضعیف رقبا کاملا محسوس بوده است. سس دلپذیر با در برگرفتن ۴۷% از تعداد تبلیغات این برند، موفق به اکتساب ۵۴% سهم از شانس دیده شدن تبلیغات محصولات این برند شده است.

در مجموع براساس آمارهای ارائه شده به نظر مدل جدید همکاری برندها با صداوسیما برای جذب و حضور برندهای دیگر در تبلیغات تلویزیونی بی تاثیر نبوده و روزبه روز شاهد حضور تعداد بیشتری از برندها در تبلیغات تلویزیونی هستیم. چنین اتفاقی در فضای اقتصادی حال حاضر جالب توجه و قابل تامل است.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x