سفیران طلایی کمپین #جونتووجون_گلم

در چهره برندگان، هیجان خاصی موج می زد. این هیجان به نظر از جایزه ای که انتظارشان را می کشید، نبود. آنها بیشتر از حسی که به گل ها پیدا کرده بودند، به وجد آمده بودند. آنها برندگان کمپین #جونتووجون_گلم بودند که توسط گروه happyunion چندی پیش اجرا و بالاخره به خط پایان رسید. کمپینی که اسفند سال ۹۵اکران و تا مرداد سال ۹۶ ادامه داشت. این کمپین به خوبی یکی از ارزش های گروه dnaunion  یعنی کار تیمی را تداعی کرد.

 دکتر ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل گروه dnaunion درباره ارزش کار تیمی در جمع برندگان کمپین گفت: کار تیمی، جزء این نیست که افراد صد در صد هم تیمی خود را قبول داشته و با نقاط ضعف و قوت آنها کنار بیایند. افراد در کار تیمی به مانند اعضای خانواده ای می مانند که توانایی ها و ناتوانی های همدیگر را پوشش و برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می‌کنند. اعضای خانواده ای که هیچ کدام به نبود یکدیگر فکر نمی‌کنند و در زمان مشکل پا به پای هم پیش می روند. چنین خانواده ای هیچ گاه به شخص سومی اجازه دخالت را نداده و با یکدیگر مشکلاتشان را رفع می‌کنند. مهمترین مشخصه کار تیمی این است که افراد حین صحبت کردن همه چیز را جمع می بندند و حرفی از فردیت نمی زنند. کمپین #جونتووجون_گلم نیز دقیقا از ایده ی کار تیمی شکل گرفت. در این کمپین، افراد گلهایشان که به مانند عزیزی برای آنها بود را به دوست و همکارشان می سپردند. این حرکت از اعتمادی نشات می گرفت که افراد گروه نسبت به هم داشتند. بنابراین کار برندگان این کمپین بسیار ارزشمند است، چون آنها فقط گلی را به ثمر ننشانده ، بلکه به اعضای گروه اعتماد کرده و دست به دست هم کاری را به سرانجام رسانده اند. در نتیجه، این شش برنده به عنوان سفیران کار تیمی در گروه معرفی شدند. امیدوارم این سفیران؛ پیام اصلی این کمپین که همان کار تیمی است را به مابقی اعضای گروه منتقل کنند.

پاشاپور نیکو در ادامه از سفیران کار تیمی خواست تا درباره احساسی که هنگام نگهداری گل ها داشتند، بگویند: این بخش از مراسم اهدای جوایز، جذاب تر از مابقی بود. چون افراد آنچنان از گل هایشان صحبت می‌کردند که انگار پدر و مادرانی برای چند ماه کودکان خود را به آنها سپرده بودند. یکی از افراد می گفت: هر روز گل را برای نورگیری بیشتر جابجا و بطور مرتب در اینترنت جستجو می کردم که چه کود و یا چه نوع خاکی باعث رشد بهتر گیاه می‌شود. این مراقبت آنقدر برایم لذت بخش بود که بعد از اتمام کمپین دل کندن از گل برایم سخت بود. دیگری گفت: قبل از حضور در این کمپین توجه چندانی به گل ها نمی‌کردم اما وقتی مسئولیت گلدانی برعهده ام قرار گرفت، حسم نسبت به این کار تقویت شد و آنچنان با علاقه از گلدان مراقبت کردم که نتیجه اش به برنده شدن در کمپین منجر شد. مابقی برندگان نیز حسی مشابه دوستان خود داشتند. حسی که مطمئنا تا مدت ها با آنها باقی خواهد ماند. این حس، کمپین را به هدف اصلی خود رساند.