عبور از فاصله دانشگاه تا صنعت با ODT

آیا تا بحال به چگونگی معرفی خودتان در جمعی که کسی شما را نمی شناسند، فکر کرده اید؟ جمعی که شاید افرادی در آن؛ آینده کاری و زندگی تان را تغییر دهند. اکثر افراد در چنین مواقعی فقط به گفتن نام و سن و کارشان اکتفا کرده و بی تفاوت از این موقعیت ایده آل عبور می‌کنند. موقعیتی که بسیاری از فعالان حوزه مارکتینگ بارها در آن حضور داشته و فقط عده ای موفق از آن بیرون آمده‌اند. عده ای که علاوه بر بیان ایده، خودشان را نیز به بهترین شکل معرفی کرده اند. گروه شرکتهای dnaunion، برنامه ODT اخیر خود را که در آبان ماه ۹۶ برگزار شد، با همین نکته مهم و نهفته در بطن مارکتینگ آغاز کردند. نکته ای که تنگری به حاضران بود و به آنها یادآور شد؛ باید مارکتینگ را از زوایای دیگری نیز مشاهده کنند. چنین شروعی باعث شد که حاضران متوجه شوند، با برنامه ای متفاوتی روبرو هستند. برنامه‌ای که در آن از واقعیت های حوزه مارکتینگ و تبلیغات کشور بدون هیچ پرده ای سخن گفته می‌شود. ODT؛ برنامه‌ای چهارساله ا‌ست که گروه شرکتهای dnaunion در راستای القای سطح دانش صنعت تبلیغات و مارکتینگ کشور اجرایی می‌کنند. برنامه ای که در آن یا کسانی که فعال حوزه مارکتینگ کشور هستند، حضور دارند و یا کسانی که تازه وارد این حوزه شده و آینده کاری خود را در آن می ببیند. در برنامه ODT آبان ماه؛ دانش پژوهانی که در حال تحصیل در رشته های MBA و کارآفرینی دانشگاه های شریف و تهران هستند، حضور داشتند. دانش پژوهانی که در برنامه، شیوه های عملیاتی علومی که در دانشگاه برایشان ارائه شده را از نزدیک مشاهده کردند. مشاهده ای که به آنها یادآور شد، یادگیری و پرورش کدام بخش از علوم از اهمیت بیشتری برخوردار است. حاضران بعد از این برنامه مطمئنا دیگر فقط به علوم دانشگاهی بسنده نکرده و مارکتینگ را با نگاه عملیاتی نیز دنبال می‌کنند. حاضرانی که با پرسش های فراوانی که در ذهنشان ایجاد شده بود، برنامه را با ترک کردند. ترک کردنی که همیشگی نیست و شروع برای ارتباطات و آموختن دوباره است.