قبلی

مدیرعامل امروز، امروزی ها

بعدی

نگاهی به کمپین اکس بلک نایت هیجانی به یاد ماندنی در شبی به یاد ماندنی

قهرمانانی در حیطه ارتباطات بازاریابی

در صنعت ارتباطات بازاریابی نقش Account Manager بسیار مهم و کلیدی است. افراد فعال در این حیطه، نیازمند داشتن مهارتهای بسیار ویژه در زمینه ایجاد ارتباط موثر با مشتری و پیشبرد کسب وکار هم برای مشتری و هم برای آژانس تبلیغاتی دارند. رابطه ایی که چنانچه دو سویه نباشد، هیچ گاه نمی تواند به یک رابطه بلند مدت تبدیل شود. این بار نیز مدرسه آو به عنوان بازوی آموزشی گروه dnaunion بر آن شد تا با برگزاری یک دوره بین المللی سعی در بالاتر بردن مهارت های افراد فعال در این حیطه بپردازد.

درک صحیح از این حیطه شغلی، آشنایی با چالش های روبرو و نحوه برخود صحیح با هریک از این چالش ها از جمله مهمترین مباحث تدریس شده در این دوره بود. مدرسه آو همواره باور دارد که می بایست پس از هر دوره آموزشی افراد بتوانند با خود بگویند که از فردا می توانم این کارها را انجام دهم و یا دید بهتری نسبت به انجام آن ها یافته ام. این بار نیز پس از این دوره آموزشی از شرکت کنندگان پرسیدیم که پس از این دوره می توانید چه کار هایی را انجام دهید و آیا دید جدیدی نسبت به انجام کارهای گذشته خود یافته اید، برخی از پاسخ های شرکت کنندگان را در زیر مشاهده می نمایید:

  • تعریف جامع و دقیق مدیریت امور مشتریان را آموختم
  • نقطه نظر و دیدگاه مشتری را بهتر درک میکنم و سعی می کنم به صورت منطقی خواسته های او را برآورد کنم
  • توجه بیشتری به مشتری و علایق او نشان می دهم
  • رابطه بهتر و کارآمدتری با تیم خلاقیت برقرار می کنم
  • نگرانی های مشتری را بهتر درک کنم و محیط امن تر و قابل اعتمادتری برای آن ها می سازم
  • چگونگی دادن بازخورد مناسب به مشتری را آموختم
  • شناخت بیشتر و بهتر مشتری به منظور تحکیم روابط و نیز همکاری بلند مدت

نیروهای انسانی ارزشمندترین سرمایه ما در گروه dnaunion هستند و ارتقا سطح توانایی آن ها همواره جزو مهمترین دغدغه های این گروه می باشد.

امیدواریم قهرمانان ما در بخش ارتباط با مشتری، با بالا بردن سطح توانایی های خود بتوانند تاثیر شگرفی بر روی ایجاد رابطه بلند مدت با مشتریان بگذارند.