قبلی

کنفرانس سالیانه TGi مسیری برای رشد و همبستگی بیشتر

بعدی

تجربه ی یک گزارشگر از ODT

پروفایلینگ: مهارت ارتباط موثر با افراد

مدرسه بازاریابی آو بار دیگر در روزهای گرم تابستان ۱۳۹۵ میزبان دانش پذیران علاقمند به یادگیری پروفایلینگ، ابزاری کاربردی در مواجهه موثرتر با همکاران و مشتریان بود. پروفایلینگ مهارتی است که افراد را در گروه های متفاوت شخصیتی تقسیم بندی کرده و می کوشد تا نحوه مناسب برخورد با هر یک را در شرایط گوناگون به شما بیاموزد.

یکی از کلیدی ترین باورها در مدرسه آو این است که پس از پایان هر دوره دانشپذیران توانایی انجام کاری جدید را کسب کرده باشند و یا در شیوه برخوردشان به نحو موثری تغییر ایجاد شده باشد. این باور به خوبی در دوره پروفایلینگ پیاده سازی شده و افراد شرکت کننده پس از پایان دوره ضمن باور کامل به وجود تفاوتها بین افراد؛ به خوبی آنهارا شناخته و می توانند متناسب با هر یک برخورد مقتضی را داشته باشند.

پس از این دوره آموزشی که در طول یک ماه به مدت ۵ جلسه برگزار شد، شرکت کنندگان در چهار گروه روی پروژه های خود کار کردند. پروژه های این دوره، متناسب با شرکت کنندگان از شرکت های گوناگون تغییر یافته بود و شرکت کنندگان می بایست Credential شرکت خود را متناسب با پروفایل فردی که برای بازدید به شرکت آن ها می آید (مشخصات این فرد به هریک از گروه ها ها اعلام شده بود.) مورد بازنگری و بهبود قرار دهند.

Profilization ، Meganolia، DMN Heros و dEMC عناوین چهار گروه این دوره از پروفایلینگ بودند که در نهایت گروه dEMC موفق شد با کسب بالاترین امتیاز از گروه داوری و هم چنین سایر گروه ها، به عنوان گروه برنده انتخاب شود.

مدرسه آو خوشحال است که دانش پذیرانی با داشتن مهارتی جدید و کاربردی ماحصل این دوره آموزشی بوده و امیدوار است شرکت کنندگان به خوبی بتوانند از این مهارت در زندگی حرفه ای و شخصی خود استفاده نمایند.