قبلی

هنکل، کمپین دیجیتال معرفی قرص ظرفشویی بدون فسفات پریل - اشاره

بعدی

دنیای رنگارنگ محصولات جدید سان‌سیلک

چالش ها و راهکارهای صنعت بازاریابی ایران

شیوه های بازاریابی برندهای فعال ایرانی در حال تغییر است و این تغییر را تمام کسانی در آن فعالیت کرده اند، به خوبی حس می‌کنند. این تغییرات باید به دقت بررسی و برای آنها راه حل های دقیقی پیش بینی شود. این بررسی کار کسانی ست که در حوزه بازار مشاوره داده و نگران آینده اقتصاد ایران هستند. گروه dnaunion یکی از مهمترین فعالان عرصه ارتباطات بازاریابی کشور، براساس تحقیقی وضعیت بازاریابی ایران را مورد سنجش قرار داده است. این تحقیق مهم برای اولین بار در ایران صورت گرفته و در آن حدود ۲۳ برند مهم کشور حضور داشته اند. تحقیق مورد نظر بصورت کیفی بوده و در راستای آن مصاحبه های عمیقی انجام شده است. 

گروه dnaunion این اقدام مهم را به منظور شناخت دقیق تر بازار اجرایی کرده است. اقدامی که با اطلاعات آن کمک بسزایی به برندهای ایرانی خواهد شد. این گروه به تازگی از نتایج این تحقیق برای برخی از گروه مخاطبانش رونمایی کرده است. نتایجی که در آینده ی نزدیک به اطلاع تمامی برندها و فعالان عرصه بازاریابی ایران خواهد رسید و مطمئنا اثرات درخشانی را از خود به جای خواهد گذاشت.