فرمند، پروژه‌ی برندسازی دراژه‌های فرمند با برند پاپت – ۱۰۰۱ برندینگ