همکاری « emrc» و یکی دیگر از رهبران بازار قهوه در ایران

بازار قهوه شاهد حضور رقبای جدیدی است. در چنین بازاری جمع آوری دقیق اطلاعات و بررسی آنها توسط فعالان اهمیت بسزایی دارد. شرکت پژوهش بازار رسانه امروز emrc به عنوان مشاور تحقیقاتی در کنار یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه تولید و عرضه قهوه در ایران قرار گرفت. emrc در این همکاری به این شرکت فعال در بازار، در زمینه پایش خرده فروشی گزارش‌های ارائه خواهد داد. اطلاعات پایش خرده فروشی emrc از ۲۴ شهر ایران جمع آوری می‌شوند.

در پایش خرده فروشی با نگاهی به روندهای موجود در بازار در دو سطح اطلاعات در اختیار کسب وکارها قرار می‌گیرد. یک: داده‌هایی که مشخص می‌کنند، چه اتفاقی در بازار حوزه فعالیت برند افتاده است. دو: داده‌های که مسیر حرکت برند را در بازار مشخص می‌کنند.

با در اختیار داشتن این تصویر از بازار به صورت مستمر، برندها می توانند موقعیت خود را در بازار حفظ و در ارتقا بخشند.

لازم به ذکر است؛ emrc بطور مداوم اطلاعات و داده‌های مختلفی را از صنعت خرده فروشی در اختیار مدیران فروش و مارکتینگ شرکت‌های مختلف قرار می‌دهد. داده‌هایی که مسیر حرکتی شرکت‌ها را در بازار مشخص نشان می‌دهد.

خبر از : emrc