«AdOne»؛ استراتژیست، برنامه‌ریز رسانه «شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران»

در چند سال اخیر «شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران» تبلیغات گسترده‌ای در تلویزیون دارد. بخش عمده‌ای از فعالیت این شرکت مربوط به برند «KWC» است. این شرکت چندی‌ست محصولات صنایع روشنایی بلان(Blan) را وارد بازار کرده و تبلیغاتی را به همین منظور از تلویزیون پخش کرده است. در این مسیر «AdOne » به عنوان استراتژیست و برنامه‌ریز رسانه کنار «شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران» حضور دارد.

حمیدرضا اسدی زاده از آژانس AdOne در این باره گفت: «AdOne » به‌عنوان مشاور رسانه‌ای در کنار شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران حضور دارد. «AdOne» با بکارگیری ابزارهای تخصصی رسانه مانند: «X*trim » عادات رسانه‌ای مخاطبان محصول را  شناسایی و محتوا را براساس این عادات منتشر می‌کند. همچنین ما با کمک ابزار تخصصی Ad*x و X*trim به برند در بهینه کردن هزینه‌کرد تبلیغاتی و بررسی فعالیت های رقبا کمک می‌کنیم. با توجه به این موضوع، برند براساس هزینه‌کرد به‌دقت می‌توانند بازخوردهای مخاطبان را بر اساس میزان شانس دیده شدن و Reach شناسایی کند.

شایان ذکر است، شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران در یکسال اخیر «محصولات صنایع روشنایی بلان(Blan) »و «دستگاه تصفیه هوای اکسی باکس» را وارد بازار ایران کرده و در جهت افزایش آگاهی مخاطبان تبلیغاتی را برای برند بلان منتشر کرده است.  «برند بلان» در تبلیغات خود دو گروه مخاطبان سازندگان ساختمانی و مصرف کنندگان نهایی را هدف قرار می‌دهد. برهمین اساس برنامه ریزی رسانه‌ای برای برند بلان با توجه به گروه مخاطبانش فعالیتی پیچیده است. برای این برند باید مخاطب شناسی عمیقی انجام می‌شد.  AdOne برای تبلیغات محصولات صنایع روشنایی بلان طرح ریزی درستی در جهت حضور رسانه‌ای در تلویزیون انجام شده و در هزینه‌کرد و شناسایی عادات رسانه‌ای به برند با کمک ابزارهای تخصصی مشاوره داده شده است. چنین عملکردی دستاوردهای مثبتی را برای برند به همراه داشته است..  نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، عملکرد رسانه‌ای باعث افزایش آگاهی گروه مخاطبان نسبت به برند شده است.