چیزکست، همکاری خانه مدیا و چرم مشهد با اسپانسری اپیزود چرم- خانه مدیا