چیزکست، همکاری خانه مدیا و آچاره با اسپانسری اپیزود موز – خانه مدیا