برنامه ODT

ODT برنامه ای است که مخصوص شما برگزار می شود. در این برنامه یک روزه مجموعه ی متنوعی از دانش و تجربه ی دست اول در حوزه بازاریابی، فروش و ارتباطات بازاریابی به شما ارائه خواهد شد تا ذهنیتی واقعی و ملموس از این صنعت به دست آورید و در مسیر حرفه ای خود بهتر گام بردارید.

فرم مخصوص داوطلبین حضور در برنامه ODT

    گروه dnaunion تضمین می نماید اطلاعات ارسال شده را نزد خود محفوظ نگه داشته و تنها در موارد لزوم با افراد مربوط در میان بگذارد.