نشانی

تهران، ضلع شرقی میدان شیخ بهایی، پلاک ۸

کدپستی: ۱۹۹۱۸۱۵۶۴۳

تـــلفــن: ۸۸۰۳۰۰۴۶

فــاکـس: ۸۸۰۳۰۰۴۷ info@dnaunion.com

مسیر با ماشین شخصی

مسیر با تاکسی

پارکینگ های نزدیک

مشاهده نقشه