happyunion کتابخانه می سازد

وقتی خبر احداث  کتابخانه در مدرسه‌ی مفتح شهرری در گروه dnaunion پیچید.  همه‌ی افراد دست به کار شده و هر کسی برای راه اندازی این کتابخانه شروع به فعالیتی برحسب توانش کرد. یکی کتاب می خرید و دیگری در ساخت کتابخانه کمک می‌کرد. به هرحال این فکر کل اعضای گروه شرکتها را به هیجان آورده و همگی از این اقدام بشر دوستانه استقبال کردند. فکر ساخت کتابخانه در یکی از مدارس جنوب  تهران ایده ای بود که  به همت گروه happyunion در راستای مسئولیت اجتماعی چند وقت پیش شکل گرفته بود. اجرای این ایده فقط و فقط با کمک اعضای گروه امکان پذیر بود. آنها با این کار کتابخانه ای ساختند،  به وسعت فکرهای تازه جوانه زده کودکان، کودکانی که قرار است آینده ی رنگارنگی برای کشورمان بسازد.  آینده ای که وقتی دکتر ناصر پاشاپور نیکو مدیرعامل گروه شرکتهای dnaunion از آن در زمان افتتاحیه کتابخانه حرف زد، برقی در چشمان جستجوگر کودکان درخشید. درخششی که حس خوشایندی را در قلب تک تک اعضای گروه happyunion ایجاد کرد.

پاشاپور در این افتتاحیه کنار کودکان نشست و برایشان کتابی که اعضای گروه به کتابخانه هدیه کرده بودند، خواند. هیجان نگاه بچه ها حین گوش دادن داستان از دیگر اتفاقات لذت بخش این کار خوب بود. پاشاپور از بچه ها قولی گرفت: از آنها خواست که فقط به کتابهای درسی اکتفا نکنند و برای رشد فکرشان کتابهای بیشتری را مطالعه کنند. بچه ها نیز دستان کوچکشان را به نشانه اجازه بالا گرفته و همگی قول دادند. مطمئنا اثر این قول سالهای بعد در جامعه خودنمایی خواهد کرد. اثری که با یک اقدام دوست داشتنی شکل گرفته است.