حوزه های سرمایه گذاری

•چنانچه ایده و یا کسب و کاری دارید که می تواند سبد خدمات حوزه های زیر را تکمیل و یا بهبود بخشد، با ما در ارتباط باشید.

حداقل های لازم

 • داستان کسب و کار شما
 • ویژگیهای محصول
 • موفقیت های قبلی شما
 • بازار هدف معین برای محصول
 • پتانسیل های لازم برای جذب مشتری
 • تفاوت محصول با نمونه ی موجود رقبا
 • الگوی درآمدی مشخص
 • پیش بینی های مالی
 • تیم کاری
 • نیازهای سرمایه گذاری
 • استراتژی خروج

ارسال درخواست

درصورتی که شرایط پذیرش (حداقلهای لازم) را دارید، لطفاً درخواست خود را، به آدرس official@dnaunion.com ایمیل کنید.