مناسبت ها

اعضای خانواده dnaunion روزهای مهم سال را فرصتی مغتنم میشمارند، تا با گرامیداشت این روزها در کنار یکدیگر زمان بیشتری برای همراهی و همدلی پیدا کنند. ، اسفند ماه ۱۳۹۸ جشن پایان سال گروه dnaunion….

اعضای خانواده dnaunion روزهای مهم سال را فرصتی مغتنم میشمارند، تا با گرامیداشت این روزها در کنار یکدیگر زمان بیشتری برای همراهی و همدلی پیدا کنند.

روزهای مهم سال فرصتی مناسب برای کنار هم بودن است. اعضای خانواده dnaunion با گرامیداشت این روزها زمان بیشتری را برای همدیگر و همراهی و همدلی در نظر می‌گیرند.

بر این اساس، برنامه های متنوعی نیز در این مناسبت ها برای اعضای گروه تدارک دیده می شود. در این برنامه ها انجام کار تیمی به عنوان ارزش مشترک تمامی شرکتها، در نظرگرفته می شود. همچنین مواردی به مانند ایجاد انگیزه رقابت، تقویت روحیه کار گروهی، بازتاب مفهوم خانواده بودن dnaunion و ایجاد نشاط و هیجان در شرکت ها، از دست آوردهای این برنامه ها است.

ثبت نام