همکاری تحقیقاتی بین شرکت‌های بزرگ و emrc

شرکت پژوهش بازار رسانه امروز (emrc) چندی ست با یکی از شرکت های حوزه مواد شوینده خانگی وارد همکاری شده است. از این رو شرکت  emrc بر اساس نیاز شرکت مورد نظر، گزارش جامعی از بررسی بازار خرده فروشی را در اختیار این تولیدکننده‌ی باسابقه قرار می دهد.

خبر از: emrc