امروز (emrc)

emrc به عنوان یکی از مشهورترین شرکت‌های تحقیقات بازار کشور، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در گروه به عنوان شرکتی مستقل شروع کرده است.

این شرکت با ارائه‌ گزارش‌های استاندارد و تحلیل داده‌های کمی و کیفی در حوزه‌های رفتار مصرف‌کنندگان، شبکه توزیع و خرده فروشی و همچنین تبلیغات و رسانه‌ها، جهت تصمیم‌گیری صحیح در فعالیت‌های بازاریابی به مشتریان خود یاری می‌رساند.

emrc تنها شرکتی است که علاوه بر فعالیت‌های فوق، تحقیقات طولی زیررا در لیست خدمات خود قرار داده است.
• انجام انواع تحقیقات کمی و تحلیل داده‌ها
• انجام انواع تحقیقات کیفی در حوزه‌های گوناگون مارکتینگ
• X*POS: تحقیقات ویژه شبکه توزیع کالا، شعب فروش و خرده فروشی‌ها
• TGi: رفتار و نگرش مصرف‌کننده
• Ad*X: پایش فعالیت‌های تبلیغاتی
• MA*X: ارزیابی کمپین‌های تلویزیونی
• X*Trim & MRV: ابزارهای بهینه‌سازی و برنامه‌ریزی بودجه‌های تبلیغاتی در رسانه‌ها

emrc در مسیر رشد حرفه‌ای خود موفق شد تا به عنوان همکارِ شرکت‌های تحقیقاتی بین‌المللی‌ معتبر انتخاب شود و با این همکاری‌ها توانست سطح خدمات ارائه شده به مشتریان خود را ارتقا دهد.

شرکت‌های پژوهش بازار و رسانه امروز، در گروه dnaunion خدمت زیر را ارایه می نماید:

کانال های ارتباطی امروز (emrc):