مرکز نوآوری آو

پیشرفت‌ تکنولوژی در کنار خلق فرصت‌های تازه برای کسب و کارها می‌تواند به نیرویی چالش برانگیز در مسیر سودآوری کسب و کارهای سنتی تبدیل شود. مرکز نوآوری آو با تکیه بر دانش و تخصص خود در گروه dnaunion، دسترسی به شبکه نیروهای متخصص و با پیاده‌سازی فرآیندهایی منحصربفرد، ارتباط بین صنایع سنتی و تکنولوژی را بر بستر نوآوری برقرار می‌نماید.

مرکز نوآوری آو به کسب و کارهای گروه dnaunion و مشتریان بالقوه صنایع گوناگون کمک می‌کند تا سطح خدمات بازاریابی، تحقیقات بازار و تبلیغات خود را ارتقا داده و متحول نمایند.

مرکز نوآوری آو در گروه dnaunion خدمات زیر را ارایه می نماید:

• خلق، ارتقا و یا تحول محصول، فرآیندها یا مدل کسب و کار فعلی در زمینه‌ بازاریابی و تبلیغات

• مشاوره و شتابدهی به کسب و کارهای نوپا در زمینه بازاریابی و تبلیغات

کانال های ارتباطی مرکز نوآوری آو: