قبلی

با شعار خودکفایی، بازارهای بین المللی را به روی خود بسته‌ایم

بعدی

۲۸ درصد از مردم ایران بدون فکر پول خرج می‌کنند

شرکت emrc موفق به کسب استاندارد ISO9001 شد

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (EMRC) به عنوان یکی از شرکت‌های پیشروی تحقیقات بازار در ایران موفق به کسب گواهینامه‌ی استاندارد ISO9001 شد. استاندارد ISO9001 به عنوان “سیستم مدیریت کیفیت به دنبال محقق شدن کیفیت” در سراسر فعالیت‌‌های یک سازمان‌ محسوب می‌شود.

emrc از مجموعه شرکت‌های گروه dnaunion بر این باور است که نظام مدیریت کیفیت باعث افزایش رضایت‌مندی کلیه ذینفعان به ویژه مشتریان خواهد شد و رضایت‌مندی است که ضامن بقاء و پایداری سازمان در بازار می‌شود.

emrc با داشتن رویکرد فرآیندی و با طراحی و پیاده‌سازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها در تلاش است که با گردش صحیح فعالیت و اطلاعات سازنده و مطلوب را مابین واحدهای کسب وکار (SBU) و واحدهای پشتیبانی ایجاد کند. این شیوه عملکرد باعث خواهد شد تا گزارشات تولیدی و سفارش کمی و کیفی در حوزه پژوهش بازار با بالاترین استانداردهای بین المللی به مشتریان ارائه شود.

این مهم محقق نمی‌پذیرد، مگر با دانستن تفکر سیستمی در لایه‌های مختلف ساختار سازمانی که به عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش شرکت emrcقرار گرفته است.

همچنین emrc اقدام به تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت   ISO20252 در حوزه‌ی تحقیقات بازار  کرده است.

در ادامه اقداماتی که شرکت emrc در راستای استانداردهای ISO20252  و ISO9001 انجام می دهد، بیان خواهد شد:

  • طراحی و پیاده سازی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و دیگر مستندات کیفی از سه منظر فرآیندهای مدیریتی، فرآیندهای اصلی و فرآیندهای پشتیبانی
  • کنترل و بازنگری روندهای متناسب با استراتژی سازمان و الزامات مشتریان در جهت اثربخش بودن اسناد کیفی با رویکرد بهبود مستمر
  • مستند سازی و آرشیو اسناد نظام مدیریت کیفیت و پروژه‌های شرکت به عنوان دانش و سرمایه سازمانی emrc
  • تشکیل تیم ممیزان و انجام ممیزی داخلی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
  • تشکیل واحد مستقل سیستم‌ها و روش‌ها تحت نظر مستقیم مدیرعامل
  • طراحی سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد فرآیندهای شرکت