شرکتهای گروه dnaunion در دسته بندی های زیر به ارائه خدمت می پردازند:

آژانس‌های تبلیغاتی تمام خدمت

آژانس‌های تخصصی رسانه

شرک مشاوره و تحقیقات بازاریابی

شرکت نوآوری و تکنولوژی