توسعه شغلی

ourunion

dnaunion​ به منظور شناخت صحیح و بهتر اعضای گروه، نسبت به فضای کار و خانواده بزرگی که در آن فعالیت می کنند، برنامه ای تحت عنوان ourunion را از سال ۱۳۹۳ پایه گذاری کرده است. این برنامه هر سال دو بار در اردیبهشت و آبان ​برگزار می شود… ادامه مطلب

آموزش

بخش مهمی از مسیر پیشرفت شخصی و گروهی افراد در گروه dnaunion از دریچه آموزش می گذرد. ادامه مطلب