ourunion

dnaunion​ به منظور شناخت صحیح و بهتر اعضای گروه، نسبت به فضای کار و خانواده بزرگی که در آن فعالیت می کنند، برنامه ای تحت عنوان ourunion را از سال ۱۳۹۳ پایه گذاری کرده است. این برنامه هر سال دو بار در اردیبهشت و آبان ​برگزار می شود…


dnaunion به منظور شناخت صحیح و بهتر اعضای گروه، نسبت به فضای کار و خانواده بزرگی که در آن فعالیت می کنند، برنامه ای تحت عنوان ourunion را از سال ۱۳۹۳ پایه گذاری کرده است. این برنامه هر سال دو بار در اردیبهشت و آبان ​برگزار می شود…

ourunion مختص کسانی ست که تازه وارد گروه بزرگ dnaunion شده اند و با حضور در این برنامه دید خوبی نسبت به ارزشهای گروه به دست می آورند.

دستاوردهای این برنامه به شرح ذیل است:

ثبت نام