happyunion

CSR

انجام فعالیت های داوطلبانه نمودی از مسئولیت پذیری ما در مقابل جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم. اعضای گروه dnaunion با شرکت در فعالیت های داوطلبانه به خوبی مسئولیت اجتماعیشان را انجام میدهند. فعالیت هایی که افراد پس از انجام آن حس بهتری را بدست می آورند. ٢٧ بهمن ۱۳۹۷، یه روزی بود […] ادامه مطلب

مناسبت ها

اعضای خانواده dnaunion روزهای مهم سال را فرصتی مغتنم میشمارند، تا با گرامیداشت این روزها در کنار یکدیگر زمان بیشتری برای همراهی و همدلی پیدا کنند. ، اسفند ماه ۱۳۹۸ جشن پایان سال گروه dnaunion…. ادامه مطلب

سرگرمی ها

سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸، لیگ پیکتومیم (پانتومیم با نقاشی) گروه dnaunion برگزار شد ادامه مطلب