توسعه پایدار

dnaunion توسعه‌ایی را مطلوب می‌داند که برای سال‌های متمادی، پایدار بماند و همچون بناهای ماندگار، باثبات باشد و باعث افتخار.

ما باور داریم که توسعه‌ی پایدار در کسب و کار بر سه پایه استوار است:

در این بخش به تفصیل، به هر یک از موارد فوق می پردازیم و آن‌ها را با نگاهی به باورها، ارزش‌ها، روش‌های مدیریتی و مسئولیت‌های اجتماعی بررسی می‌کنیم.

ثبات در رابطه با همکاران

همکاران ما مهمترین عامل موفقیت در کسب و کارمان هستند و انجام کــــار تیـــمی، یکی از سه ارزش کلیدی ماست. ما باور داریم، تیم خوب با حضور افراد خوب شکل می‌گیرد.

همگی ما اعضای تیم dnaunion هستیم و برای موفقیت آن باید در ارتباط متقابل با یکدیگر، ثبات داشته باشیم.

به منظور ایجاد رابطه‌ی باثبات با همکاران، موارد زیر را در نظر میگیریم:

 • استعدادها اساس کسب و کار در صنعت بازاریابی هستند. پس تلاش می‌کنیم تا با ایجاد زمینه‌های کشف و پرورش آنها و آموزش‌های مرتبط، بهترین محیط را برای شکوفایی استعدادهای صنعت بازاریابی و همکاری با آنان فراهم کنیم.
 • اشتیاق و استعداد هر فرد، مبنای شکوفایی و نتیجه‌اش بهره‌مندی فرد و سازمان است. بر این اساس می‌کوشیم اشتیاق پیشرفت را در همکارانمان حفظ کنیم و محیط کاری پویایی داشته باشیم.
 • از آنجا که ارتقاء جایگاه شغلی همکاران امری مهم است، به اجرایی شدن برنامه‌ی توسعه فردی (PDP) نظارت دقیق می‌کنیم و اهمیت می‌دهیم.
 • همه ما در dnaunion همسفرانی هستیم که مهمترین ساعات و سال‌ها را در کنار هم زندگی می‌کنیم و با پشتیبانی حرفه‌ایی و عاطفی و ایجاد هم افزایی (Synergy) در جهت اهداف جمعی خود، گام بر میداریم.

ثبات در رابطه با مشتریان

مشتریان دلیل وجودی هر کسب و کاری هستند و توسعه‌ی رابطه پایدار با مشتریان نیازمند ثبات است.

براین اساس، برقراری رابطه‌ی دیرپا و با ثبات، یکی دیگر از ارزش‌های کلیدی مشترک در شرکت‌های dnaunion است که ارائه‌ی خدمات توسعه یافته و حرفه‌ای را برای مشتریان امکانپذیر می‌کند. باور داریم برای ایجاد رابطه‌ی با ثبات با مشتریان باید:

 • در انجام مسئولیتی که پذیرفته‌ایم، تــــــوانا باشیم و در ارتقاء دانش و مهارت خود بکوشیم.
 • در dnaunion الگوی رابطه با ثبات با مشتریان بر اساس مفهوم بــرنده – بــرنده – بــرنده استوار می باشد. که در این مفهوم علاوه بر دیده شدن نفع مشتریان و شرکتهای گروه، نتیجه انجام کار نیز درخشان خواهد بود.
 • در برابر هر نتیجه‌ایی که از اقدامات ما به دست می‌آید، پاسخــــگو باشیم.
 • نیاز مشتریان را، با ایجاد تنــــوع در خدمات، پاسخ دهیم.

ثبات در رابطه با صنعت و محیط

ثبات در محیط صنعت، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار در هر کسب و کار فراهم میکند.

ما در dnaunion پیشــرو بــــودن را یکی دیگر از سه ارزش کلیدی خود قرار داده‌ایم و برای ایجاد محیطی پویا در صنعت بازاریابی، اقدامات زیر را انجام می‌دهیم:

 • صنعت بازاریابی در سطح بین‌‌المللی سرشار از تحول و اتفاقات جدید است، ما با استفاده و معرفی دانش روزآمد و ابزارهای نوین، به تحول صنعت بازاریابی کمک می‌کنیم.
 • تنوع افراد، تا جایی که به ارزش‌های مشترک پایبند باشند، نه تنها مانعی برای همکاری و کسب موفقیت نیست، بلکه فرصتی استثنایی است. ما با احترام به تنوع دیدگاه‌ها و توانایی‌ها از این فرصت برای خلق ایده‌های نو استفاده می‌کنیم.
 • در دنیای مدرن امروز، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و وظایفی که در برابر محیط خود داریم، هر روز اهمیت بیشتری می‌یابد. در این راستا، سعی داریم فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) خود را به صورت هدفمند به انجام رسانیم.