ثبات در رابطه با همکاران

همکاران ما مهمترین عامل موفقیت در کسب و کارمان هستند و انجام کــــار تیـــمی، یکی از سه ارزش کلیدی ماست. ما باور داریم، تیم خوب با حضور افراد خوب شکل می‌گیرد.

همگی ما اعضای تیم dnaunion هستیم و برای موفقیت آن باید در ارتباط متقابل با یکدیگر، ثبات داشته باشیم.

به منظور ایجاد رابطه‌ی باثبات با همکاران، موارد زیر را در نظر میگیریم: