dnaunion شرکتی است تحول آفرین و ...

که با سرمایه گذاری خلاق و هدفمند در شرکت های خود و یا ایجاد شرکت ها و سرویس های جدید، موجب توسعه حوزه خدمات مارکتینگ، تبلیغات و پژوهش بازاریابی در ایران می گردد.

تازه‌ها و پژوهش: