dnaunion از پیشگامان صنعت بازاریابی و ...

گروهی است از شرکت‌های نام آشنا که بر اساس الگوهای بین‌المللی در حوزه‌های «مدیریت ارتباطات بازاریابی»، «تحقیقات بازار» و «خدمات بازاریابی» برای تحقق اهداف مشتریان خود در این عرصه نقش کلیدی ایفا می‌نماید.

تازه‌ها و پژوهش: